6.25.2006

Kiev, Ukraine Pictures

Pics from Kiev.


Our cabbie got frustrated with traffic, so he decided to drive on the sidewalk.


The elusive restaurant Barabon.


Protest about umm...something, along Kiev's main drag.


Monument in Independence Square indicating distance from Kiev to other major cities.


Church across from St. Sophia (forgot the name).


View of main building at St. Sophia.


Ryan and Joe overlooking Kiev from the tower at St. Sophia.


Dinner at Ukraine's version of T.G.I. Friday's with Joe's friend Katya and her friend.

6 Comments:

Anonymous Anonymous said...

are you guys drinking Heineken?
Common, we can drink it at Roggies or Mary Anns...
did you try Ukrainian traditional obolon? nice pics, i recognize some of the places in Kiev.
Andriy Tsintsiruk

6:39 AM  
Anonymous Anonymous said...

Lek owocuje [url=http://www.perfumeria.aid.pl]Perfumeria internetowa[/url] obni¿ka asymilowania posady tluszczowych przez cz³owieczy organizm ¿ywy. Owo doskonale nowy specyfik dla dzierlatek, jakie pragn¹ odchudziæ siê oraz przejœæ na starszy rang¹ trend posi³ków. Farmaceutyk ten akceptuje powiêkszyæ efektywnoœæ odchudzania o 45 % w zestwieniu spoœród wdro¿eniem [url=http://www.artykulandia.pl/Perfumeria-internetowa-a10.html]Perfumeria internetowa[/url] jeno diety a æwiczeñ fizycznych. Lekarstwo tamten zakupisz w aptece internetowej. Inwitujemy a¿ do prê¿nej online taniej apteki internetowej po koncentraty zaœ po dane o wyci¹gach. Kupki tym samym alli Zachwalamy temu¿ dobr¹ pañszczyznê koncentratów oraz w istocie majêtnoœci¹ satysfakcjê zwiedzaj¹cych paginê. Apteka internetowa istnieje jedn¹ z siedmiu najbardziej charakterystycznych zaœ wybitnych siê portali zapewniaj¹cych dostarczanie owoców farmacetycznych.Musimy pokazaæ w tym momencie trójka typy prepratów. Nasza apteka o której zapisujemy dzia³a w podejœcie niezawodny a deleguje [url=http://www.perfumeria.rel.pl]Perfumeria[/url] koncentraty w zaci¹gu ledwo jednego dnia od momentu spe³nienia twojego zainteresowania. W³aœnie z owego realizuje cudowne [url=http://www.perfumeria.priv.pl]Perfumeria[/url] kwalifikacji pacjentów. Na cienki brzuszekJest krocie aneksów diety na schudniêcie. A¿ do ciê¿kich przynale¿¹ te obejmuj¹ce w teamie l-karnitynê, lecz rzeczwiœcie sprawdzonym zaœ i udowodnionym postêpowaniem przypadkiem zaakceptowaæ siê tylko alli posiadaj¹cy tzw.orlistat.Dieta wszelako tudzie¿ æwiczenie fizyczne w obszernym szczeblu postanawiaj¹ o dobrym zrzuceniu [url=http://www.twojeteksty.pl/moda-uroda/drogerie-perfumerie/perfumeria-internetowa.html]Perfumeria internetowa[/url] wa¿noœci.Na menopauzêMenopauza istnieje czasami, gdy krwawienie koñczy, oraz jajniki ca³kowicie przestaj¹ wytwarzaæ jajeczka. Na menopazuê aktywne s¹ takie preparaty jak diohespan max, diosminex zawieraj¹ce diosminê. Czas menopauzy lecz nie zdradza dla buzi pieknej klêski a nale¿y z ni¹ siê zmierzyæ.

12:42 PM  
Blogger oakleyses said...

nike free run, tory burch outlet, jordan shoes, oakley sunglasses, replica watches, louboutin pas cher, louis vuitton outlet, burberry pas cher, prada outlet, ray ban sunglasses, chanel handbags, nike air max, tiffany jewelry, longchamp outlet, replica watches, air max, oakley sunglasses, louis vuitton outlet, longchamp pas cher, cheap oakley sunglasses, oakley sunglasses, polo ralph lauren, polo outlet, michael kors pas cher, ray ban sunglasses, nike roshe, oakley sunglasses wholesale, christian louboutin outlet, polo ralph lauren outlet online, ugg boots, longchamp outlet, sac longchamp pas cher, jordan pas cher, ugg boots, nike outlet, longchamp outlet, christian louboutin shoes, nike air max, nike free, christian louboutin uk, louis vuitton, prada handbags, christian louboutin, ray ban sunglasses, oakley sunglasses, louis vuitton outlet, tiffany and co, uggs on sale

6:24 AM  
Blogger oakleyses said...

replica handbags, nike tn, lululemon canada, michael kors outlet online, true religion outlet, vans pas cher, nike roshe run uk, uggs outlet, nike air max uk, michael kors outlet, true religion outlet, michael kors, ray ban uk, burberry handbags, uggs outlet, new balance, nike air max, burberry outlet, ralph lauren uk, abercrombie and fitch uk, michael kors outlet online, oakley pas cher, north face uk, sac vanessa bruno, michael kors, nike air force, nike air max uk, michael kors outlet online, north face, coach outlet, true religion jeans, polo lacoste, guess pas cher, hollister uk, ray ban pas cher, michael kors outlet, mulberry uk, michael kors outlet online, hollister pas cher, nike free uk, coach outlet store online, michael kors outlet, converse pas cher, kate spade, hogan outlet, timberland pas cher, nike blazer pas cher, sac hermes

6:29 AM  
Blogger oakleyses said...

soccer jerseys, ray ban, mac cosmetics, nfl jerseys, herve leger, p90x workout, hollister, louboutin, nike air max, hollister clothing, vans outlet, gucci, oakley, nike huaraches, soccer shoes, hollister, timberland boots, converse outlet, longchamp uk, north face outlet, reebok outlet, mcm handbags, bottega veneta, nike trainers uk, mont blanc pens, instyler, babyliss, new balance shoes, insanity workout, ghd hair, asics running shoes, beats by dre, abercrombie and fitch, nike air max, valentino shoes, wedding dresses, converse, vans, ferragamo shoes, lululemon, chi flat iron, celine handbags, nike roshe run, iphone cases, hermes belt, ralph lauren, north face outlet, baseball bats, giuseppe zanotti outlet, jimmy choo outlet

6:36 AM  
Blogger oakleyses said...

louis vuitton, pandora uk, supra shoes, louis vuitton, louis vuitton, thomas sabo, canada goose jackets, replica watches, ugg uk, ugg, pandora jewelry, moncler, moncler outlet, louis vuitton, canada goose uk, coach outlet, juicy couture outlet, toms shoes, karen millen uk, moncler, moncler, doudoune moncler, canada goose outlet, montre pas cher, swarovski crystal, canada goose, hollister, ugg,uggs,uggs canada, ugg pas cher, ugg,ugg australia,ugg italia, canada goose, moncler uk, moncler outlet, canada goose outlet, pandora jewelry, lancel, wedding dresses, barbour, pandora charms, swarovski, juicy couture outlet, canada goose outlet, links of london, marc jacobs, moncler, barbour uk, louis vuitton, canada goose

6:40 AM  

Post a Comment

<< Home